Kehittynyttä kotihoitoa pellolaisten ikäihmisten turvaksi

Etusivu

Pellossa on puuhattu ikäihmisten kotihoitoa jo vuodesta 1994 alkaen. Puuhastelu n keskiössä on ollut organisointi palvelut unohtaen. Kotisairaanhoito on useaan otteeseen siirretty uudelleen organisointien yhteydessä terveydenhuollon alaisuudesta sosiaalihuollon alaisuuteen tavoitteena muodostaa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistelmä, kotihoito. Säännöllisin väliajoin kotisairaanhoito on kuitenkin palautettu aina uudelleen terveydenhuollon yhteyteen. Viimeisimmässä organisoinnissa vuoden 2015 alussa kotisairaanhoito liitettiin jälleen sosiaalihuollon alaisuuteen tavoitteena kotihoito. Viimeisimpänä, viime vuonna Kemin kaupungin kanssa toteutettiin Lean-hanke, jonka aikana paneuduttiin mm. kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käytännön yhdistämiseen eli kotihoidon aikaansaamiseksi. Hanke on päättynyt ja kotipalvelut ja kotisairaanhoito toimivat edelleen erillään. Yhdistäminen on kariutunut yhteisten toimitilojen puutteeseen.

Ikäihmisten kehittynyt kotihoito on tänä päivänä moniammatillista toimintaa, johon osallistuvat mm. lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lähi- ja kodinhoitajat. Kuntouttava työote on ohjaavana tekijänä. Fysioterapeutit tekevät säännöllisiä kotikäyntejä kotihoidon asiakkaiden luokse, ei ainoastaan sairaalasta kotiutumisen yhteydessä vaan myöhemminkin. Asiakkaan koti muuttuu tarvittaessa hänen niin halutessaan kotisairaalaksi. Yöpartiotoiminta luo kotihoidon jatkuvuutta ja lisää turvallisuuden tunnetta asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Ketään ei pakoteta ympärivuorokautisen kotihoidon asiakkaaksi, mutta se mahdollistetaan niille, jotka sitä haluavat. Ympärivuorokautista palveluasumista tulee kuitenkin olla tarjolla niille, jotka sitä tarvitsevat ja haluavat.

Pellon kunta painii tällä hetkellä mittavien kiinteistöongelmien kanssa. Koulukiinteistöjen lisäksi merkittäviä ongelmia on myös eräissä palvelukodeissa mm. Palvelukoti Kyllinkeitaan vanhassa osassa. Jos tai kun Kyllinkeitaan asukkaita pitää sijoittaa muualle asumaan tai kun palveluasumisen jonot uhkaavat kasvaa kohtuuttoman pitkiksi, ympärivuorokautinen kotihoito olisi oiva lisäpalvelu niille, jotka haluavat asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Nyt pitäisi vastuullisten tahojen kiireen vilkkaan luoda ikäihmisten palveluvalikoimaan uusi palvelu, ympärivuorokautinen kotihoito.

Johanna Oksman, valtuutettu, kh:n jäsen

Kommentoi